Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi
Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Feladataink
• Működési körzet
• Munkatársak
• Fenntartó
• Szülőknek
• Tankötelezettség - iskolakezdés
• Segítő intézmények, szervezetek
• TudásTár
• Jó tudni!
• Pályázatok
• Fejlesztő eszközök
• MédiaTár

Dokumentumok

Szakértői intézményi értékelés

 

Esélyegyenlőségi terv

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM
ALAP- ÉS FELÜLVIZSGÁLATHOZ 2020.

5 éves kori státuszlap

Intézménykijelölési nyomtatvány

Közzétételi lista

Fotógaléria

• Megújult szakszolgálatunk
• Továbbképzés
• Annafürdőn
• 30. szülinapunk
• Evésterápia
• Összes galéria »

Tankötelezettség - iskolakezdés

További egy évig történő
óvodában maradás


A tanköteles kord gyermekek iskolaérettségéről szóló döntés
2020. január 1-vel átkerült az Oktatási Hivatal hatáskörébe,
így intézményünk iskolaérettségi vizsgálatot nem végezhet.

2024/2025-ös tanévben tanköteles az a gyermek, aki 2024.
augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, azaz


2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között született.

A szülök, akik szeretnék gyermeküket további egy évig óvodai nevelésben
részesíteni, az Oktatási Hivatalnál kérvényezhetik 2023. december 28. és 2024. január 18. között.

További információt, illetve a dokumentumok benyújtásának
módjáról szóló tájékoztatást az alábbi oldalon - a képre kattintva - találják meg:


A tankötelezettség megkezdésének halasztásával kapcsolatos kérelem
űrlap elérhetősége:

https://ohtan.oh.gov.hu/

Az űrlap kitöltésére vonatkozó Felhasználói Útmutató itt érhető el.


Segédlet a szülők számára az Oktatási Hivatal iskolaérettségi kérvényéhez Forrás: https://szuloihang.hu/segedlet-oh-kervenyhez/
 • A kitartó figyelem hiánya. Gyermekem csak nagyon rövid ideig tud egy dologra koncentrálni. Nem kitartó, néhány perc után figyelme lankad, fáradékony, és más dolgokkal kezd el foglalkozni, vagy unatkozik. Feladat közben figyelme elkalandozik.
 • Gyenge emlékezőképesség.Gyermekem nem tudja megjegyezni a neki mondottakat, pár perc után már nem tudja felidézni azt, amit hallott, hosszabb verseket nem tud megtanulni.
 • Fejletlen beszéd és beszédértés. Gyermekem nem tudja szóban kifejezni gondolatait, beszéde, beszédritmusa zavaros és nem folyamatos. Sokszor mások számára nem érthető, hogy mit szeretne mondani. Szókincse elmarad a vele azonos korú gyerekektől. Élményeit, gondolatait nem vagy csak nehezen tudja kifejezni. Nem beszélget felnőttekkel. Csak tőmondatokat használ. Mások által közvetített eseményekről, gondolatokról nem, vagy nehezen tud beszámolni.
 • Beszédhangok kialakulása megkésett.A beszédhangokat nem tudja megkülönböztetni, és/vagy nem alakultak ki még nála a tiszta beszédhangok.
 • Fejletlen gondolkodás.Gyermekem nem érti az alapvető ok-okozati összefüggéseket. Nem tudja megkülönbözteti a lényeges és lényegtelen dolgokat. Ismereteit nem tudja egységbe foglalni. A feladatot nem mindig érti meg, többször visszakérdez.
 • Gyenge akarati élet, gyenge önirányítás. Elsősorban az érzelmeire hallgat. Egyszerű helyzetekben sem tud önállóan dönteni. Döntéseiben nem kitartó és nem következetes. A késztetései vezetik, szertelen, a kontroll-funkciói még éretlenek. Figyelmét is nehezen tudja irányítani, könnyen elterelődik, álmodozik.
 • A sorrendiséggel kapcsolatos (szekvenciális) gondolkodása bizonytalan.Nem tud követni utasítás sorokat és sormintát, nehezen követi a meséket, nem tud pontosan megjegyezni verseket, nyelvi és ismereti sorozatokat.
 • Érzelmi kiegyensúlyozatlanság. Gyermekem érzelmi állapota, hangulata nagyon gyorsan változik, kiszámíthatatlan és erős érzelmi reakciókra hajlamos. Nem elég erős az önkontrollja. Érzelmei hevesek, nem tudja kontrollálni. Visszahúzódó, félénk. Gyakran megsértődik. Ha sérelem éri, nem szólal meg. Konfliktushelyzetben hevesen reagál. Ha más óvónő van a csoportjában, nem hajlandó bemenni, sírva fakad. Nehezen barátkozik, inkább egyedül szeret lenni.
 • Gyenge monotónia tűrés. Gyermekem nem tud sokáig egy helyben nyugodtan ülni, nem tudja leküzdeni mozgásigényét. Nem tud majd a 45 perces tanórákon végig fegyelmezetten viselkedni. Elkezdett feladatot/játékot nem fejez be, vagy nagyon sok ideig ül mellette. Folyamatos biztatásra van szüksége, hogy befejezze amit elkezdett. Ha nem sikerül valami elsőre, akkor feladja. Nem bírja elviselni a kudarcot, a kudarcok érzelmileg letörik. Egyáltalán nem érdeklik a feladatok, pl. a foglalkoztató füzetek, csak játszik.
 • Gyenge alkalmazkodóképesség, szabálykövetés.Gyermekem nehezen veszi észre a körülötte lévő élethelyzetet, nem cselekszik az adott szituációnak megfelelően. A szabályokat (otthon vagy az óvodában) nem tartja be. Nehezen alkalmazkodik az óvodában a szokásokhoz. Csak az óvónőktől, szülőktől fogad el irányítást, más felnőtt (nagyszülők, másik óvónő) nincs rá hatással. Nem szereti a szabályjátékokat, ha nem ő nyer, akkor hisztizik. Váratlan helyzetekben megrémül. Nem tudja elfogadni a felnőttek által felállított szabályokat, és ezáltal rendszeresen konfliktusba kerül a felnőttekkel vagy társaival. Elsősorban csak a saját igényeire figyel, érzelmei irányítják. Nem szófogadó, az iskolában nem tartaná be a tanár utasításait.
 • Mozgáskoordinációja fejletlen. Koordinálatlan a járása, bizonytalan a nagymozgása. Az apró, finom mozgásokat igénylő feladatokat nem tudja megfelelően elvégezni, pl. cipőfűzés, nem tud rajzban kisebb részleteket megjeleníteni. Nem tudja a mozgását megfelelően koordinálni. Nem szeret mozogni, hamar elfárad. Nem tud térben tájékozódni, az irányokban nem biztos. Gyakran elesik. Ha labdázik, gyakran nem arra néz, amerre dob. Nem tudja a labdát elkapni.
 • Nem alakult ki a jobb-bal domináns oldal. Nem alakult ki egyértelműen, hogy melyik a domináns kéz vagy láb. Rajzoláskor váltogatja a kezét, nem derült ki, hogy jobb- vagy balkezes.
 • Nem megfelelő térérzékelés. Az irányokat (előre, hátra- stb.) eltéveszti, a jobb és bal oldal tekintetében bizonytalan. Nem tudja a jobb és bal oldalt, valamint a jobbra és balra irányokat megfelelően azonosítani, gyakran halad jobbról balra a kirakós feladatokban, sormintákban.
 • Időészlelése fejletlen.Időbeli tájékoódása gyenge, nem érti a tegnap és a holnap, a volt és a később lesz fogalmát, a napszakokat az évszakok egymásutániságát összekeveri.
 • Az iskolakezdéshez szükséges készségek hiánya.Számfogalma nem alakult még ki, nem képes a menyiségek összehasonlítására. Ceruzafogása, ceruzavezetése nem megfelelő.

OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign