Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi
Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Feladataink
• Működési körzet
• Munkatársak
• Fenntartó
• Szülőknek
• Tankötelezettség - iskolakezdés
• Segítő intézmények, szervezetek
• TudásTár
• Jó tudni!
• Pályázatok
• Fejlesztő eszközök
• MédiaTár

Dokumentumok

Szakértői intézményi értékelés

 

Esélyegyenlőségi terv

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM
ALAP- ÉS FELÜLVIZSGÁLATHOZ 2020.

5 éves kori státuszlap

Intézménykijelölési nyomtatvány

Közzétételi lista

Fotógaléria

• Megújult szakszolgálatunk
• Továbbképzés
• Annafürdőn
• 30. szülinapunk
• Evésterápia
• Összes galéria »

Pályázatok

EFOP-3.1.6-16 pályázat megvalósítása

A minőségi pedagógiai szakszolgálatokhoz való hozzáférés, a szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások, mint például a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, avagy a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, korai fejlesztés, a nevelési-oktatási folyamat során felmerülő számos problémára megoldást nyújthatnak, és intenzív fejlesztésekkel és tanácsadással az érintett gyermekek, tanulók vonatkozásában fontos szerepet játszanak a köznevelés sikerességben, a tanulók problémamentes előrehaladásában.

'A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése' (EFOP-3.1.6-16) című pályázat keretében intézményünkben a szakszolgálati feladatellátás szakmai fejlesztésére biztosított forrás segítségével a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek specifikus diagnosztizálását és fejlesztését szolgáló újabb módszerek elsajátítása és hozzáférhetővé tétele, valamint a szakszolgálati munkát támogató diagnosztikai és fejlesztő eszközök beszerzése valósulhat meg a program során.


A Szekszárdi Tankerületi Központ sajtóközleménye az EFOP-3.1.6-16 számú "A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben" című programjáról


A 'Victoria a Gyermekekért' Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány 2015 őszén kiírt pályázatán nyert támogatásból intézményünk az alábbi eszközöket szerezte be:

  • 1 db Synas LED-es világító doboz,
  • 1 db háromrészes zsámoly,
  • 1 db WPPS-IV. óvodás és kisiskolás intelligenciateszt-készlet,
  • 4 db GMP Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok CD-ROM,
  • 1 db SMR henger.
Támogatás összege: 388 480 Ft
Ezúton köszönjük a "VICTORIA A GYERMEKEKÉRT" Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány támogatását!

Dél-Dunántúli Minőség Díj 2008 pályázat

Intézményünk 2002-ben a COMENIUS 2000 közoktatási intézményi minőségfejlesztési modell I. alapján kezdete kidolgozni minőségirányítási programját a minél hatékonyabb feladatellátás biztosítása céljából. Hat év munkája, tapasztalata eredményeként 2008 júniusában benyújtottuk - és megnyertük - a Dél-Dunántúli Minőség Díj 2008 pályázatot a Dél-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségéhez. A pályázat magában foglalja - meghatározott kritériumok alapján - intézményünk működését, stratégiáját, erőforrásait, folyamatait, szolgáltatásainak, illetve szolgáltatásait igénybe vevők körét, azok elégedettségét, és nem utolsó sorban az elért eredményeket.

A pályázat benyújtásával célunk volt, hogy 'külső szakemberek' szemszögéből nézve visszajelzést kapjunk intézményünk működéséről, erősségeiről, gyengeségeiről, a további fejlődés lehetőségeiről a minőségi feladatellátás, szolgáltatás garantálása érdekében a jövőben is.

Az írásos anyag, valamint az ezt követő helyszíni szemle alapján az értékelők mennyiségi és minőségi elemzést készítettek. Az értékelés következtében a Dél-Dunántúli Minőségi Díj Bizottság a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központnak ítélte oda a díjat, amely az oklevél és a szobor mellett egy logó, védjegy, licensz használati joga.


A pályázatról megküldött minőségi elemzés témakörönként
(vezetés, politika és stratégia, emberi erőforrások, partnerkapcsolatok és erőforrások, folyamatok, a vevői elégedettség terén elért eredmények, dolgozói elégedettség terén elért eredmények, társadalmi hatással kapcsolatos eredmények, kulcsfontosságú eredmények) tartalmazza intézményünk erősségeit és fejlesztendő területeit.
Ezen visszajelzéseket felhasználjuk intézményi minőségfejlesztési programunk, továbbfejlesztési stratégiánk kidolgozásakor, szolgáltatásaink minőségének jövőbeni biztosítása, eredményességünk megtartása, javítása céljából.

(A további fejlesztő munka esetleg egy országos, illetve európai szintű pályázat benyújtásának vállalásához is vezethet.)


TÁMOP 3.1.6 pályázat

Pedagógiai szakszolgálatunk TÁMOP-3.1.6/08/2 számú pályázaton 2009-ben 20 M Ft, 2012-ben pedig a TÁMOP-3.1.6/11/4 30 M Ft támogatást nyert.

A pályázat címe: Dél-Dunántúli Aranykapu Program, összefogás a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelésének támogatása érdekében.

Ezen pályázatok megvalósításával célunk az inkluzív nevelés széles körű támogatása, az SNI gyermekek magas színvonalú ellátása, a nevelésüket-oktatásukat felvállaló intézmények régiós központi szerepének erősítése. A megvalósuló projekt során az inkluzív neveléshez szükséges feltételrendszer megteremtését egyrészt a szakmai szolgáltatások fejlesztésével teljesítettük (továbbképzések szervezése; folyamatos támogatást, mentorálást biztosítunk a programba bekapcsolódó intézmények számára), másrészt a speciális fejlesztőeszközök beszerzésével, kölcsönzési lehetőség biztosításával a tárgyi feltételrendszert is igyekeztünk megteremteni.

Mind a két pályázat tényleges, aktív megvalósítása befejeződött, jelenleg az öt éves fenntarthatósági időszak zajlik.

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói elégedettség mérés

I. Képzés:

Hallgatói tájékoztató

Minőségbiztosítás

II. Képzés:

Minőségirányítási program

Szervezeti és működési szabályzat

Eszközkölcsönzés szabályzata


TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 'Koragyermekkori (0-7 év) program'

2013-ban az ÁNTSZ által meghirdetett TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 'Koragyermekkori (0-7 év) program' Kiemelt projekt 'Jó gyakorlatok az egészségügyi alapellátásban - védőnői szolgálatoknál, a házi gyermekorvosi és vegyes praxisokban, a szakellátás területén dolgozóknál - valamint a gyermekjóléti szolgálatoknál, továbbá a korai fejlesztést, terápiás ellátást nyújtó intézményeknél' című pályázatra intézményünk 2 jó gyakorlatot nyújtott be ('Apró napló' és 'Mazsola csoport'), melyek bejutottak az ország tíz legjobb pályázata közé.

"Apró napló"


Intézményünk az International Visegrad Fund által támogatott kutatásban (Psychological counselling in Visegrad schools - history, present and future) vesz részt:

A Paks Térségi Pedagógia Szolgáltató Központ a csehországi DAP Services pszichometriai eszközöket fejlesztő céggel közösen együttműködve végzi a CA Method (colour association method, azaz színasszociációs módszer) nevű eszköz magyarítását.

A teszt a visegrádi országokat magába foglaló kutatás keretében kerül kipróbálásra. Szakembereink az ingeranyag fordításában, a diagnosztika elvégzésében (500 középiskolai diák) és a nemzetközi összehasonlító vizsgálatban vesznek részt. Az eszköz rendkívül sok területen használható, jelen kutatás a diákok és az iskola viszonyát tárja fel. A CA Method a Lüscher-teszt továbbfejlesztett változata, és egy gyorsan, különösebb szakértelem nélkül is felvehető és értékelhető teszt. A számítógépes eszköz nagy előnye továbbá, hogy számos platformon elérhető, így akár egy érintőképernyős mobiltelefonon is lefolytatható a vizsgálat.


Jó gyakorlatok! :)


OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign